ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 8 results
Filters: Author is จักรพงษ์ จารุมิศร์  [Clear All Filters]
2558
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "Discontinuous SVPWM Techniques for Balance Two-Phase Three-Leg Voltage Source Inverter", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 13, pp. 9-21, สิงหาคม 2558.
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "Discontinuous SVPWM Techniques of Three-Leg VSI-Fed Balanced Two-Phase Loads for Reduced Switching Losses and Current Ripple", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, issue 4, pp. 2191-2204, April 2015, 2558.
2557
"Control of a multifunctional 3-phase 4-wire grid connected converter using adaptive hysteresis current controller", 2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Hangzhou, China, IEEE, pp. 3234-3239, January 2015, 2557.
เสถียร ธัญญศรีรัตน์, "Grid connected based PWM converter applied a self-excited induction generator for wind turbine applications", Energy Procedia, vol. 56, pp. 342-351, September 2011, 2557.
2555
"Control of a 3-phase 4 wire grid connected converter with active power filter and var compensation functionality for nonlinear loads", 2012 10th International Power & Energy Conference (IPEC), Ho Chi Minh City, Vietnam, IEEE, pp. 412-417, June 2013, 2555.