ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 5 results
Filters: Author is ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ  [Clear All Filters]
2560
ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ, "0.5-V fully differential allpass section", 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS), Phuket, Thailand, IEEE, January 2017, 2560.
"Adaptive local module weight for feature fusion in gait identification", 2016 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS), Bangkok, Thailand, IEEE, pp. 403-406, March 2017, 2560.
2558
ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ, "Mixed-mode quadrature oscillator using a single DDCCTA and grounded passive components", 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Chiang Mai, Thailand, IEEE, pp. 500-503, 29-30 Oct. 2015, 2558.
"Single VDCC-based current-mode universal biquadratic filter", 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Chiang Mai, Thailand, IEEE, pp. 122-125, February 2016, 2558.
ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ, "Tunable current-mode quadrature oscillator using CFTAs and grounded capacitors", 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Hua Hin, Thailand, IEEE, 20 August 2015, 2558.